top of page
חיפוש

זמני חג הפסח תשפ”ג (2023) • אזור יקנעם

מכירת חמץ: ניתן לעשות >> כאן עד יום שלישי אחה”צ.

יום שלישי י”ג ניסן (4.4.23)
בדיקת חמץ: זמן הבדיקה הוא לאחר צאת הכוכבים החל משעה 19:24. נוהגים לבדוק באמצעות נר של שעווה ונוצת עוף.

יום רביעי י”ד ניסן (5.4.2023) נוהגים להקדים את תפילת שחרית כדי להספיק לאכול חמץ בארוחת הבוקר ולבער את החמץ בזמן. לאחר תפילת שחרית עורכים סיום מסכת לתענית בכורות.

סוף זמן אכילת חמץ: 10:32
סוף זמן ביעור ומכירת חמץ: 11:37
הדלקת נרות: 18:32
חצות הלילה: 00:42

לזמני התפילות בבית הכנסת חב”ד 'אור מנחם' רח' האלונים 17 יקנעם >> לחצו כאן


ביום אחרון של פסח, (השנה – ביום רביעי כ”א ניסן (12.4.23)) נוהגים לערוך ברוב עם, על פי תקנת הבעש”ט - ‘סעודת משיח’, לאחר תפילת מנחה אחר הצהריים. משום שביום זה מאיר גילוי אורו של משיח.
בסעודה זו בה משתתפים אנשים נשים וטף, נוהגים ליטול ידיים, לאכול כזית מצה ולשתות 4 כוסות של יין. בתקווה ובאמונה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ושנזכה כבר לצאת מכל המצרים המעיקים לישראל לכלל ולפרט, בגאולה האמיתית והשלימה.


28 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page