top of page

מכירת חמץ באתר - יקנעם

מכירת חמץ

באמצעות הרב נעם דקל

שליח הרבי ורב קהילת חב"ד יקנעם

לתרומת קמחא דפסחא לנזקקים ביקנעם

sold to goy.png

מכירת החמץ תסתיים בעוד

מכירת החמץ באתר זה תתאפשר עד יום חמישי י"ג ניסן תשפ"ב (14.4.22) בשעה 20:00
במקרים מיוחדים יהיה ניתן למכור את החמץ עד יום שישי י"ד ניסן (25.4.22) עד השעה 10:00 בבקר

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב נעם דקל שליט"א ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.
ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

 

יש ללחוץ על כפתור השליחה, ולהמתין להודעת אישור.
* יש למלא טופס נפרד עבור כל מכירה (ניתן לבצע עבור אנשים אחרים)
* בעלי חנויות ועסקים הזקוקים לאישור מכירה - נא לפנות לרבנות המקומית.

על ידי לחיצת הכפתור הנני מאשר שנתתי הרשאה לרב למכור עבורי את החמץ

מכירת חמץ – מידע

מכירת חמץ מתבצעת באמצעות פעולת 'קנין' פשוטה שניתן לבצע בבית.

את מוצרי החמץ שאנו מעוניינים לשמור לאחרי חג הפסח, וכך את כלי החמץ, מרכזים בפינה צדדית בבית, במקום סגור שעליו יצוין בשלט: 'חמץ', כדי שלא יגשו אליו בטעות בפסח. את החמץ הזה אנו מוכרים לנכרי, ומכיון שהוא אינו שלנו, אין אנו עוברים איסור בהחזקתו. חשוב לדעת, שחמץ שלא נמכר לגוי ועבר עליו הפסח – אסור בהנאה גם לאחר הפסח!

באתר זה אנו מאפשרים להעביר הרשאה למכירת החמץ לרב באמצעות מילוי טופס זה.

שטר זה מיועד לשימוש פרטי.

חנויות, מפעלים ובתי-אוכל זקוקים להדרכת ואישור הרבנות המקומית בעניין מכירת החמץ.
מכירת חמץ איננה כרוכה או מותנית בתשלום כלשהו, אלא במילוי התנאים האמורים ובהסכמה בלב שלם לביצוע המכירה. המכירה היא אינה 'הערמה' אלא פעולה משפטית התקפה על-פי ההלכה.

bottom of page