top of page

בית הכנסת חב"ד האלונים

בית-הכנסת הוא ציר מרכזי בחיינו. סדר יומנו מתחיל בו, בתפילת שחרית, ומסתיים בו, בתפילת ערבית. בית הכנסת הינו גם בית מדרש, בו אנו קובעים עיתים לתורה, פוגשים ידידים ושומעים דרשה נאה על פרשת השבוע, קבלה וחסידות, הליכות ומנהגים ועוד.  

בית-הכנסת פתוח לכל גוני האוכלוסייה בכל יום בימות השנה. זה גם המקום להשקיע קצת יותר בעיצוב זהותם החינוכית-יהודית של ילדינו הצעירים. לכן, חשוב מאוד שבית-הכנסת ’שלנו’ יהיה מקום שנרצה לבוא אליו ושנעים להימצא בו.
 

זמני התפילות:

ימות החול:
שחרית: 8:30
מנחה: 19:00
ערבית: 19:40

בשבתות וחגים:
מנחה בערב שבת: 19:00
ערבית: לאחר תפילת מנחה


שבת בבוקר:
שיעור חסידות: 8:30
תפילת שחרית: 9:30​
התוועדות חסידית לאחר התפילה
תפילת מנחה: 18:50


לרשימת שיעורי התורה בבית הכנסת >> לחץ כאן <<
הרב נועם דקל
bottom of page