top of page

הכשרת מטבחים

Kitchen

הכשרת המטבח הביתי

מצות הכשרות זכתה למעמד מיוחד בעם ישראל. עובדה היא, שרובו של העם היהודי מתייחס ברצינות לנושא הכשרות.

גם יהודים שאינם מגדירים את עצמם כ"דתיים" או "מסורתיים" משתדלים לשמור על כשרות במידה זו או אחרת.

להפריד בין בשר לחלב; לקנות בשר רק באיטליז כשר; ולהכניס לבית אך ורק מזון כשר.
חשוב לזכור כי חובת הכשרות חלה על היהודי לא רק בביתו אלא גם בהיותו בחוץ. יש להקפיד לאכול רק במסעדות כשרות, ובקניית מצרכי מזון חשוב מאד לבדוק, אם אמנם עומד המוצר תחת השגחה מהימנה.

"כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה". (דברים יד,ב)

צוות בית חב"ד ישמח לעזור לכם בהכשרת המטבח

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ה': 9:00-13:00, 15:00-19:00
יום ו': 10:00-12:00
04-9890398
bottom of page