top of page

זמני חג הפסח תשפ"ב

A.jpg
זמני חג הפסח תשפ"א (ביקנעם)
יום חמישי י"ב ניסן (25.3.21)
סיום מסכת: בבוקר בדרך כלל לאחר התפילה
בדיקת חמץ: בתחילת הלילה - צאת הכוכבים - 18:14
יום שישי י"ג ניסן (26.3.21)
סוף זמן שריפת חמץ (מלבד החמץ שמשאירים לסעודות השבת): 11:40
הדלקת נרות שבת: 18:26
שבת י"ד ניסן (27.3.21)
סוף זמן אכילת חמץ: 10:38
סוף זמן ביעור חמץ (לא בשריפה, אלא יש לפורר את החמץ ולהשליך לאסלה או לשפוך עליו חומר ניקוי ולהשליך לפח הציבורי ברחוב) וכן ביטול חמץ: 11:41
הדלקת נרות החג (מאש שדלקה מערב שבת בלבד): רק אחרי 19:34
לנוסח ברכות הנרות ולפרטים נוספים  >> לחץ כאן <<
סוף זמן אכילת האפיקומן: 0:44
יום ראשון - חג הפסח ט"ו ניסן (28.3.21)
צאת החג: 19:35
לזמני התפילות בבית הכנסת חב"ד ברח' האלונים 17
>> לחץ כאן <<

 

 

 

 

לרשימת שיעורי התורה בבית הכנסת >> לחץ כאן <<
הרב נועם דקל
bottom of page