top of page
חיפוש

הצליל המיוחד שבוקע מרח' האלונים 17

ישנם הרבה סוגי צלילים אבל אין כמו הצליל שבוקע על ידי קולות לימוד התורה.

מי שיעבור בימי חמישי בערב ברח' האלונים לא יכול שלא להתפעם מנועם הצלילים - קולות הלימוד שעולים מבית הכנסת חב"ד ובוקעים מפיהם של עשרות הלומדים בסדר הלימוד הקבוע במשנתו של הרבי מליובאוויטש על פרשת השבוע יחד עם רב בית הכנסת ושליח הרבי ליקנעם הרב נעם דקל.

הלימוד הינו במתכונת חברותות כפי שנהוג בעיקר בעולם הישיבות, דבר שמקנה ללומדים תענוג מיוחד בהבנת הנלמד בבחינת 'טעמו וראו כי טוב ה'.

ראוי לציין את ר' אלכס ליטמנוביץ מותיקי הקהילה שדואג גם לצד הגשמי - חמין, קוגל ומטעמים נוספים ממטעמי השבת המוגשים לקהל במהלך הלימוד על ידי ר' אלי לייב קפלן מגבאי בית הכנסת ועל זה נאמר: "טועמיה, חיים זכו..".

הציבור היקר מוזמן להצטרף ללומדים הרבים שכבר עשו להם מנהג של קבע ואינם מוותרים על הלימוד המשותף הזה מידי יום חמישי.
51 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page