top of page

חב"ד יקנעם למען החיילים

main yok for sol.jpg

יקנעם מהווה ציר מרכזי בתנועת החיילים בדרכם לאיזורי המלחמה בצפון ובדרום.
כעת עקב המצב הביטחוני, חב"ד יקנעם מסייעים לגדודים רבים של צה"ל

בחלוקת ארוחות חמות, כריכים וכן מתן זוגות תפילין וציציות.

הסיוע והתמיכה הגשמית והרוחנית, מרעננים את כוח החיילים לפני חזרתם לקרב ועוזרים למאמץ המלחמתי ולנצחון המלא בעזרת ה'.

 

 

 

bottom of page