פדיון כפרות לנזקקים

Pidyon Kaparot 2 (Small).jpg

הדף נסגר

עקב כניסת יום הכיפורים

גמר חתימה טובה!