top of page

ספר התורה של יקנעם

index.jpg

מתאחדים ומשתתפים בכתיבת
ספר התורה של יקנעם
 

ספר התורה המופלא של הבעל שם טוב

בתקופתו של מייסד החסידות רבי ישראל 'הבעל שם טוב', שפרצה מגיפה נוראה במז’יבוז’ ויהודים רבים נפגעו ממנה. כשפנו לבעש"ט הקדוש, הורה לתושבי העיר להתחיל בכתיבת ספר תורה ושכל אחד מבני העיר ישתתף בכתיבת ספר התורה.
והפלא קרה! מיד כשהחלו בכתיבה, החולים נרפאו והמגיפה נעצרה!

 

ספר התורה של כולם

בימים אלה, הרב נעם דקל שליח הרבי ליקנעם פתח ביוזמה כוללת שתאחד את כל תושבי העיר: כתיבת ספר תורה לזכות כל תושבי יקנעם ולע"נ הבחור אסף ז"ל מזרחי שנפטר בדמי ימיו.

אין ספק שספר תורה יחודי זה, יביא בעזרת ה' ברכה לכל תושבי העיר ולעם ישראל בכלל אמן כן יהי רצון!

245 עמודים

בכל ספר תורה ישנם 304,805 אותיות ו- 245 עמודים.

אנו קוראים לכל משפחה בעיר לזכות בשותפות החשובה הזו ולקחת חלק בכתיבת ספר התורה על ידי

רכישת עמוד שלם בספר התורה.

סך העלות לעמוד שלם: 770 ש"ח

> ניתן להקדיש לזכות או לעילוי נשמת משפחה או ידידים
> התורם יקבל תעודה עם השמות עבורם הוקדש העמוד


 

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ה': 9:00-13:00, 15:00-19:00
יום ו': 10:00-12:00
04-9890398
כאן יש לכתוב את שם התורם ואת השמות הנוספים
לזכותם העמוד נרכש

 שמות נוספים לזכותם העמוד הוקדש

 שמות נוספים לעילוי נשמתם העמוד הוקדש

bottom of page