top of page

מחצית השקל - חב"ד יקנעם

מחצית השקל
בזמן שבית המקדש היה קיים, היו גובים מעם ישראל בחודש אדר תשלום עבור השתתפות בהוצאות בית המקדש והקורבנות.
עד היום, מדי שנה בסמוך לחג הפורים, נוהגים שכל אדם מישראל תורם לזכר מחצית השקל, כשהכסף משמש למטרות צדקה (במקום לרכישת קורבנות כפי שהיה נהוג בזמן בית המקדש).

 

מה נותנים?

ישנו מנהג לתרום עבור ‘מחצית השקל’ כ-29 ש”ח (ערך המטבע של מחצית השקל בכסף טהור)

עבור כל אחד מבני המשפחה

וכל המוסיף, מוסיפים לו מן השמים!

מתי נותנים?

החל מראש חודש אדר ועד סוף החודש.

עדיף לתרום לפני קריאת המגילה.

 

bottom of page