top of page

חגי תשרי ביקנעם

Tishrei Backround.jpg

חב"ד יקנעם מאחלים לכם:
שנה טובה ומתוקה!

להורדת עלון חגי תשרי תשפ"ג (2022) >>

apple honey s.png

ללוח הזמנים בבית הכנסת ברח' האלונים 17 >>

ללוח הזמנים בבית הכנסת ברח' נחל שורק 2 >>

לרשימת מוקדי תקיעת שופר ברחבי יקנעם >>

לפדיון כפרות עבור נזקקים ביקנעם >>

לרכישת ארבעת המינים מהודרים בבית חב"ד >>

לחגיגות שמחת בית השואבה ביקנעם >>

למידע על שמחת תורה עם חב"ד ביקנעם >>

bottom of page