top of page
s2_edited.jpg

חב"ד יקנעם
למען החיילים

יקנעם מהווה ציר מרכזי בתנועת החיילים בדרכם לאיזורי המלחמה בצפון ובדרום.
כעת עקב המצב הביטחוני, חב"ד יקנעם מסייעים לגדודים רבים של צה"ל

בחלוקת ארוחות חמות, כריכים וכן מתן זוגות תפילין וציציות.

הסיוע והתמיכה הגשמית והרוחנית, מרעננים את כוח החיילים לפני חזרתם לקרב ועוזרים למאמץ המלחמתי ולנצחון המלא בעזרת ה'.

היה שותף בפעילות של חב"ד יקנעם למען החיילים

סיוע ותמיכה

אוזן קשבת וסיוע לחיילים בתחומים נוספים

חלוקת תפילין וציציות

הענקת זוגות תפילין וציציות כהגנה רוחנית

ארוחות חמות

מתן ארוחות חמות, כריכים וסעודות קבוצתיות

square_edited.jpg

הפעילות למען החיילים דורשת משאבים רבים.

 תרומתך תאפשר לנו להמשיך

ואף להגדיל את התמיכה בחיילים היקרים

Logo chabad yokneam F.png

Donate Now

Help us make a difference

Thank you for your donation!

בית חב"ד יקנעם  רח' התמר 4 יקנעם טל: 04-9890398 ימים א'-ה': 9:00-13:00, 17:00-19:00

bottom of page